Over SAMM

Studievereniging Academie Mens & Maatschappij (SAMM) is de belangenhartiger voor de studenten Social Work aan de hogeschool Saxion. Bij SAMM staat de student centraal, net als bij onze academie. Samen proberen wij studenten een leuke, leerzame en onvergetelijke tijd te bieden. Ons streven is om studenten het beste uit hun studietijd te laten halen. Dit kan zijn door middel van verdieping en/of verbreding op de lesstof, door hun netwerk uit te breiden, door ontspanning en plezier aan te bieden en meer.  Wijze lessen, indrukwekkende verhalen en mooie herinneringen  voor de toekomst. Met behulp van onze toegewijde commissieleden, organiseren wij onder andere: gastcolleges, workshops, werkveldbezoeken, studiereizen, ontspanningsactiviteiten, borrels en feesten.

De geschiedenis van SAMM

Voorheen bestond Academie Mens en Maatschappij bij Saxion Enschede uit meerdere opleidingen, die later zijn samengevoegd tot Social Work.
In die tijd waren een deel van deze opleidingen Voltijd Euregionaal (voor Duitse studenten), maar helaas was het voor de Duitse studenten moeilijk om houvast te vinden binnen de school en opleiding.Daarvoor kregen Juliane Voß en Felix Moritz in het school jaar 2011/2012 het idee om deze studenten wat beter op weg te helpen, namelijk het oprichten van een studievereniging. Dit was het begin van Studievereniging Academie Mens en Maatschappij (SAMM). In het schooljaar 2012/2013 breiden er zes enthousiaste studenten verder op dit idee, waarna er eindelijk de eerste officiële stappen konden worden gemaakt tijdens de introductiedagen in augustus 2013.
Het doel: leden werven en enthousiast maken voor onze kersverse vereniging. Op 17 december 2013 was het zover!
De statuten waren opgesteld en konden bij de notaris worden getekend. En hiermee werd SAMM officieel erkend als volwaardige
studievereniging die zich inzette voor de belangen van de studenten binnen Academie Mens en Maatschappij.

Bedenkers: Juliane Voß & Felix Moritz
Plannen & aanpak: Eva Wunderlich, Marion Dierkes, Rosanne Meijer, Felix Moritz, Niek Rougoor en Maren Wilke.

Jaar 0: Oprichting

Op 17 december 2013 was het zover! De statuten waren opgesteld en konden bij de notaris worden getekend. En hiermee werd SAMM officieel erkend als volwaardige studievereniging die zich inzette voor de belangen van de studenten binnen Academie Mens en Maatschappij.

Jaar 1:

Hier komt hopelijk binnenkort meer informatie!

Jaar 2:

Hier komt hopelijk binnenkort meer informatie!

Jaar 3: Verbinding

De vereniging had haar wortels inmiddels al goed in de aarde. De vraag voor aanvullende studie- en studentenactiviteiten bleef groeien en daarmee ook het aantal leden dat de vereniging telde. Het vierde bestuur der SAMM heeft daarom besloten haar takken enigszins te verbreden, door verbinding te zoeken bij andere verenigingen en binnen de academie.

Jaar 4: Professionalisering

Door alle inzet van de vorige besturen, was het steeds duidelijker dat SAMM er nu echt bij hoorde als vereniging, zowel intern als extern. Het was tijd om de vereniging te verstevigen en verduidelijken; Professionaliseren als het ware.
Handleidingen werden opgesteld om taken te verduidelijken, nieuwe systemen werden onderzocht en in gebruik genomen en een privacybeleid conform de nieuwe wetten werden opgesteld. Dit bestuur heeft er alles aan gedaan om zich te professionaliseren tegenover haar leden, de academie en de externe partijen.
Naast het professionaliseren van de vereniging, heeft het vijfde bestuur verder gebreid op het doel om de verbinding met andere partijen te vergroten. Zo hebben ze periodieke gesprekken met de academiedirecteur en management team ingesteld om de communicatielijnen tussen de vereniging en de academie te versterken. Door deze samenwerking heeft SAMM veel meer kunnen aansluiten op de belangen van haar leden en daarnaast docenten meer betrokken laten zijn met de vereniging.

Jaar 5: Vernieuwing

Er vond een opmerkbare verschuiving plaats in de wensen van de nieuwe leden, dus heeft het zesde bestuur zich gericht op het vernieuwen van SAMM. Naast het verder doorzetten van het professionaliseren van de vereniging, is er dus veel aandacht geweest op het aanspreken op de verschillende leden. Er is een website gemaakt, er is meer aandacht gericht op (eenduidige) promotie en er zijn veel ideeën ingeschoten en van de grond gebracht om aan te sluiten op de verschillende behoeften van de leden. Zo hebben er onder andere veel veranderingen plaatsgevonden binnen en rondom het SAMM kantoor, zodat meer leden zich er welkom zouden voelen terwijl de professionele uitstraling bewaard bleef.
Natuurlijk kunnen we ook niet vergeten dat SAMM’s eerste lustrum (viering van een vijfjarig bestaan) heeft gevierd. Met onze allereerste lustrumcommissie en veel hulp van externen, heeft SAMM haar best gedaan om ieder voorgaande jaar te overtreffen door niet alle nieuwe, toffe ideeën waar te maken, maar ook door de meest succesvolle mijlpalen van SAMM terug te laten komen tot het meest onvergetelijke jaar dat de vereniging ooit heeft gekend!

Jaar 6: Op het randje

Het zesde jaar begon met drie bestuursleden, dit is natuurlijk te weinig om alle taken die bij een bestuur horen goed uit te kunnen voeren. Het eerste half jaar leek alles nog vrij soepel te verlopen. Door ondersteunde actieve leden en enthousiaste commissieleden kon SAMM blijven draaien zoals het altijd had gedaan. Toch leverde dit veel stress op aan het bestuur. Halverwege is er besloten een noodplan op te stellen, dit omdat een bestuur draaien met drie personen te veel van de bestuursleden vraagt en wij toekomstige besturen wilden beschermen. Het noodplan hield in dat bepaalde activiteiten zouden worden stilgelegd om ademruimte te creëren, denk hier bij bijvoorbeeld aan een studiereis.
Ook is er nagedacht om SAMM een slapende vereniging te maken. Hierbij blijft een vereniging wel bestaan, maar mag het geen activiteiten organiseren. De knoop werd doorgehakt en we hielden ons aan het noodplan. In maart 2020 kwam corona om de hoek zetten, waardoor alsnog alle activiteiten stil gelegd moesten worden. Gelukkig heeft SAMM dit op het randje overleefd en is de vereniging blijven voortbestaan!

Jaar 7:

Hier komt hopelijk binnenkort meer informatie!

Jaar 8:

In het schooljaar 2021/2022 bestond SAMM alweer 8 jaar! Wat wordt ze snel oud hé. In dit jaar is er vooral gefocust op het werven van zoveel mogelijk nieuwe leden. De coronatijd zou voorbij zijn en het voornemen was om zoveel mogelijk leuke en educatieve activiteiten neer te zetten. In het eerste halfjaar is dit dan ook erg goed gelukt, tot COVID-19 weer op kwam laaien. Na een boel leuke feesten, interessante colleges en veel nieuwe SAMMies, moest SAMM weer rekening houden met de basisregels. Maar dit bracht ook opties, het negende bestuur kon bezig met het aanpakken van het kantoor en het realiseren van de drank- en snackhoek. Ook kon er nu nog meer focus gelegd worden op het vinden van nieuw bestuur en het aantrekken van nieuwe leden. Na een hoop tegenslagen kwam SAMM er weer bovenop! We zijn trots op de fijne en veilige sfeer die wij neer hebben gezet en hopen dat deze nog lang wordt doorgedragen.

Jaar 9:

Hier komt hopelijk binnenkort meer informatie!