Huidig bestuur

Op 26 september 2022 is het tiende bestuur der SAMM gechargeerd!
Het voormalige SAMM bestuur is bij de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (hALV) op 28 februari 2022 gechargeerd,
waarna het oud-bestuur hun zetel hebben gekregen in de Raad van Advies (RvA).
Daarnaast kregen de aanwezige leden inzage en inspraak in de resultaten van vorig jaar en plannen voor aankomend studiejaar.
Heb jij ook interesse in een bestuursjaar bij SAMM? Stuur ons een mail voor meer informatie of kom langs op het SAMM-kantoor!

Danny Koorn | Voorzitter

voorzitter@studieverenigingamm.nl

Yvette Hargeerds | Secretaris

secretaris@studieverenigingamm.nl

Gijs Smit | Penningmeester

penningmeester@studieverenigingamm.nl

Marinke Altemühl | Commissaris interne betrekkingen

intern@studieverenigingamm.nl

Niki Leussink | Commissaris externe betrekkingen

extern@studieverenigingamm.nl